Optima

Om oss

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för yrkesutbildning med krävande särskilt stöd i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet. Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten. Vi verkar i första hand i Jakobstadsregionen i Österbotten men inom yrkesinriktad utbildning med krävande särskilt stöd verkar vi i hela Svenskfinland.

Optima har sammanlagt 8 gånger rankats som Finlands bästa yrkesutbildare av Undervisnings- och kulturministeriet. Framgångarna är ett resultat av ett utmärkt samarbete med arbetslivet i regionen samt motiverade studerande och engagerade medarbetare. Europeiska kommissionen har även utnämnt Optima till Europas innovativa och utmärkta yrkesutbildare 2016.

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001